An accidental Studio (VOSE)

Descàrregues An Accidental Studio

Documental sobre HandMade Films, la productora brítánica independent fundada per George Harrison. “La vida de Brian”, la mítica pel·lícula de Monthy Python de 1975, va ser el trampolí per a l’aventura cinematogràfica d’Harrison, amb el que l’ex Beatle arribaria a produir altres títols de culte, com “Els herois del temps”, de Terry Gilliam, “Withnail & I”, de Bruce Robinson, o “Mona Lisa”, de Neil Jordan.