BCN18: Barefoot

Descàrregues Barefoot

Durant l’ocupació nazi, un  nen ha de deixar Praga per mudar-se a un  petit  poble,  en el  camp.  Aquí  resideix part de la seva família i ha d’acostumar-se a una nova vida, molt diferent de la que coneixia a la ciutat.