BCN18: Caras y lugares

Descàrregues Caras y lugares

La cineasta Agnès Varda i el fotògraf i artista gràfic JR recorren la França rural en una furgoneta reconvertida
en un fotomaton molt especial. Parlen amb gent a la qual fotografien i mostren aquestes imatges a gran escala en llocs públics.