BCN18: La sociedad literaria y el pastel de patata (INAUGURACIÓ)

Descàrregues La sociedad literaria

Londres   deixa   enrere  la   II  Guerra   Mundial.  Una escriptora i periodista d’èxit troba l’argument del seu següent llibre en una carta que rep d’un desconegut des de Guernsey, una petita illa en el Canal de la Mànega que fou ocupada pels nazis durant la guerra.