Danton (VOSE)

Descàrregues Danton

1794, any II de la República. El Comitè de Seguretat Pública, creat per Robespierre, instiga el Regnat del Terror. La propagació de la dictadura estimula la revolta. Georges Danton torna a París i desafia a l’intransigent Robespierre. S’inicia una forta disputa entre dos homes antagònics, les irreconciliables polítiques dels quals cimentaran l’agitació social en una època especialment convulsa.