Informe General II – El nuevo rapto de Europa

Descàrregues Informe General II – El nuevo rapto de Europa

Pere Portabella proposa la segona part d’un dels seus títols històrics, el “Informe general sobre algunes qüestions d’interès per a una projecció pública”, que en 1976 treia el cap a l’inici del procés de transició política després de la mort d’en Franco. Aquest segon “informe” es realitza en el marc d’una greu crisi sistémica, d’ordre cultural, economicofinancer, polític i energètic. Però sobretot constata com sorgeix de la crisi un nou protagonisme ciutadà, que consisteix ni més ni menys que en una recuperació de la política per la gent comuna.