La plaga

Descàrregues Trailer La plaga

El Raul,un pagés que intenta fer producció ecologica, contracta ellurie perque l’ajudi en les feines delcamp. El lurie és un lluitador moldau de lluita lliure,pero per guanyar-se la vida ha de treballar en elque li surt. Poc a  poc, les  histories  d’aquests  dos homes van entrellacant-se amb les de tres dones solitaries: la Maria, una anciana que ha de deixar la casa pairal on sempre ha viscut per anar-se’n a viure a una residencia de gent gran; la Rose,una infermera filipina que acaba d’arribar al país; i la Maribel, una prostituta que cada cop té menys clients.Els destins de tots aquests perso­natges s’entreteixeixen a mesura que l’estiu avanca. La Plaga és una  pel·lícula d’histories creuades, que ofereix un sorprenent retrat de la vida a la periferia de Barcelona. Els protagonistas no són actors, sinó que s’interpreten a simateixos,després d’un treball conjunt ambla directora de més de quatre anys. Aquest llarg procés li ha servit a Ballús per mostrar la incertesa i l’esperit de rebel-lia que caracteritza I’Espanya de la crisi.