M. Espiritual Les lletres de Jordi

Descàrregues Las letras de Jordi

Documental sobre el Jordi, que va néixer amb paràlisi cerebral. No

obstant això, no es considera un malalt. Un dia, quan tenia 21 anys, va

sentir que Déu li parlava. Però avui, trenta anys més tard, només sent

el silenci. Un film sobre dues persones que es troben.