Orfeo. (VOSE)

Descàrregues Trailer orfeo

El prestigiós poeta Orfeo és seduït per una enigmàtica princesa, que no és una altra que la Mort. Per ella, abandona a la seva esposa, la bella Eurídice. Quan aquesta és assassinada per esbirros de la Mort, Orfeo decideix seguir-la fins al inframón per rescatar-la. Entenent la impossibilitat del seu amor, la princesa retorna Eurídice a Orfeu.