The Act of Killing

Descàrregues The Act of Killing

Anwar Congo i els seus amics ballen en números musicals, retorcen braços en escenes de pel·lícules de gànsters i galopen per les prades com a vaquers. La seva incursió en la cinematografia ha estat homenatjada en els mitjans i ha donat lloc a nombrosos debats televisius, malgrat que Anwar Congo i els seus amics són assassins en massa.