M. Espritual Corpus Christi (VOSE)

Descàrregues Corpus Christi

Un jove que ha passat els seus últims anys en un centre de justícia juvenil

arriba a una petita ciutat i es fa càrrec de forma fraudulenta d’una

parròquia. Però Déu actua de forma inesperada. Entre la tragèdia i la

curació. Una història personal que alhora és la d’un poble.